HezarSarv پادکست فارسی رادیو هزارسرو ( روانشناسی ذهن )

چطور نگران نباشیم؟! 7 تکنیک که خودم ازشون نتیجه گرفتم

av HezarSarv پادکست فارسی رادیو هزارسرو ( روانشناسی ذهن ) | Publicerades 9/22/2020

اگه اینروزا بیشتر احساس نگرانی میکنی، لازمه که یکی یا چندتا از این تکنیکای ساده رو یاد بگیری!

Om Podcasten

اگه میخواین آرامش بیشتری تو زندگی داشته باشین و خودتون و توانایی‌هاتون رو بهتر بشناسین، اینجا برای شماست! **هزارسرو حامی و مروج عقلانیت، روش علمی و واقعیت هست و به شدت از توصیه‌های حساب نشده‌ی کتاب/کانال/سمینارهای خودیاری امروزی که پر از توصیه‌های آرمانی هستند اجتناب می‌کند.