Hjälp jag har Alzheimer

Kan Covid-19 även orsaka demens?

av Hjälp jag har Alzheimer | Publicerades 5/14/2020

Coronaviruset Covid-19 kan även drabba hjärnan och orsaka demensliknande symtom. Det säger professor Bengt Winblad, professor i Geriatrik på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm i det här poddsamtalet. ”Vi ser tyvärr att infektionen hos många drabbade patienter går upp i hjärnan med symtom som aggressivitet, minnesproblem och håglöshet.” Frågan är hur bestående de här skadorna blir. Mycket talar för att flertalet återhämtar sig. Men forskare inom geriatriken kommer att studera om Covid-19 även långsiktigt kan skada hjärnan och orsaka framtida demens. Bengt Winblad är Sveriges främste forskare inom geriatrik och Alzheimer. I poddsamtalet går vi igenom senaste nytt inom forskningen, om bromsmediciner och nya läkemedel, om senaste rönen till orsakerna bakom Alzheimer, om magens betydelse för sjukdomen och varför Alzheimer ses som en tickande bomb i samhället.

Om Podcasten

Jag har fått diagnosen MCI och trolig Alzheimer. I den här poddserien träffar jag läkare, forskare, kända personer som fått sjukdomen, anhöriga och många andra. Jag vill veta vad som ska hända med mig, varför jag har fått sjukdomen och om det finns bot i sikte. Men den riktar sig även till alla er som tycker att ni är glömska, och någon gång undrat om ni inte har "Alzheimer light”? Det här är min resa in i Alzheimerland.