Makt

Makt är en hörnsten i våra liv. Både makten över oss själva och den makt som andra utövar. Men vad är det som gör att vi får makt och varför är vi så rädda för att förlora den? Det och mycket mer tar Jenny Jägerfeld och Hanna Hellquist reda på tillsammans med psykologen, författaren och poddaren Björn Hedensjö. Vi får också veta om det är sant eller falskt att pennan är mäktigare än svärdet och på vilket sätt makt handlar om pengar, kunskap, sex eller skog.

Om Podcasten

Jenny Jägerfeld och Hanna Hellquist synar olika påståenden.