2021-07-09 11.00 Bibelstudium med Åsa Molin.

Talare: Åsa Molin, Tema: Just för en tid som dennaTillit som ovisshetens medicin. Hönökonferensen 2021

Om Podcasten

Hönökonferensen har anordnats av Hönö Missionskyrka sedan 1945 på ön Hönö utanför Göteborg. Mer info på honokonferensen.com på hemsidan finns även alla möten i videoformat.