2021-07-09 16.00 Bibelstudium med Stefan Gustavsson

Talare: Stefan Gustavsson, Tema: Vad var det ursprungliga evangeliet. Det kristna budskapet har förkunnats i två tusen år. Vad har egentligen hänt med dess innehåll under den vindlande vägen genom historien? Kan vi egentligen vet vad det ursprungligen handlade om? Hönökonferensen 2021

Om Podcasten

Hönökonferensen har anordnats av Hönö Missionskyrka sedan 1945 på ön Hönö utanför Göteborg. Mer info på honokonferensen.com på hemsidan finns även alla möten i videoformat.