Sara Songbird – Influencer

Om kroppspositivism, Lady Gaga och pansexualitet.

Om Podcasten

Thomas Sekelius frågar: hur har musik format din identitet?