114. Freud och Gud

Den har kallats "the talking cure", metoden som Sigmund Freud upptäckte vid förra sekelskiftet som i all sin komplicerade enkelhet handlar om att prata och lyssna. Tillsammans med psykoanalytikern Per Magnus Johansson pratar vi om Freud, psykoanalysen och Gud. Ett samtal om längtan, om människans ensamhet och vårt behov av tröst. 

Om Podcasten

Två präster pratar om kyrka, tro, samhälle, populärkultur och kanske lite politik. Med Pontus Bäckström och Ludvig Lindelöf.