IT Bytes Podcast #87 - Ett dussin faktorer

När man pratar om moln, containrar och andra nya tekniker som ligger utvecklare och applikationer nära pratar man också ofta om att infrastrukturen ser annorlunda ut med white label servrar, inga dyra SAN också vidare. Detta drivs av sättet man skriver nya moderna applikationer på.Därför är det dags att djupdyka i dom 12 faktorerna man skriver dessa enligt, faktorerna som ut gör en 12 faktor applikation. En 12 faktor applikation är vad som egentligen utgör en så kallad Cloud Native App. Medverkande:Markus Eskola, @wimpyfudgeJonas Rosland, @jonasrosland Länkar: http://12factor.net  

Om Podcasten

Svensk podcast kring generell IT och datacenter, med ledande svenska IT-profiler som gäster och deltagare.