25. Från det ena till det andra

Vi fördjupar oss i alla snabba rollskiften på jobbet utifrån resultaten av en färsk pilotstudie. Hur påverkas vi och vad krävs av oss för att navigera rätt?

Om Podcasten

En podd om det inre livet, arbetslivet och livet i stort – hur hänger det ihop och hur hittar man balansen? Med Anna-Lena och Palle Sundlin, organisationspsykologer och författare.