26. Personlighetens labyrinter

Med hjälp av vår ciceron Sara Henrysson Eidvall letar vi oss fram bland personlighetsdrag, personlighetstester, självacceptans och utvecklingsmöjligheter.

Om Podcasten

En podd om det inre livet, arbetslivet och livet i stort – hur hänger det ihop och hur hittar man balansen? Med Anna-Lena och Palle Sundlin, organisationspsykologer och författare.