31. Vanans makt - och ovanans...

Vi samtalar om varför våra goda föresatser många gånger rinner ut i sanden och vad man kan göra åt det.

Om Podcasten

En podd om det inre livet, arbetslivet och livet i stort – hur hänger det ihop och hur hittar man balansen? Med Anna-Lena och Palle Sundlin, organisationspsykologer och författare.