Dubbel-SORK inom KBT. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Tatiana Grönevik​

Trailer avsnitt 175. Dubbel-SORK inom KBT.   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Tatiana Grönevik​   Vad är syftet med en dubbel-SORK? Hur fyller man i en dubbel-SORK? Vad blir problemet för barnet? Vad blir problemet för föräldern? Vad är det som i slutänden vidmakthåller problemet? Hur går det för barnet i längden? Vad kan man hjälpa till med? Vem har största ansvaret för att en förändring ska bli av? * En dubbel-SORK är användbar även i t ex par- familjeterapi och andra relationer. Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.    Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Tatiana Grönevik Bachelor of Science in Psychology (UK), Grundläggandepsykoterapiutbildning, KBT steg 1 Barn och Ungdom i ett Familjeperspektiv. Beteendevetare och behandlare inom öppenvården i resursskolan.   För att lyssna på hela avsnitt 175 behöver du prenumerera på KBT-podden. Här kan du ta del av sammanfattning, gratismaterial mm: http://www.blienbattrebehandlare.se/175   KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB Kontakt: info@blienbattrebehandlare.se Klippning och redigering: "Teknikmillan"

Om Podcasten

Om hantverket att behandla psykisk ohälsa med kognitiv-beteendeterapi. Diskussioner, rollspel, intervjuer, boktips och frågor. För dig som vill bli en bättre behandlare. Värd: Lena Olsson-Lalor Leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för KBTarnas Grundläggande psykoterapiutbildning.