PYC - parenting young children. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Sandra Melander

Klipp avsnitt 176. PYC - parenting young children.   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Sandra Melander​   Vad är PYC - Parenting Young Children? Vem ingår i målgruppen? Vilka svårigheter har föräldrarna? Hur kartlägger man svårigheter hos föräldern och barnet? Vad finns det för forskning? Vilka är de 4 stegen i programmet? Vi får några tips från checklistorna som ingår i programmet? Hur blir generalisering viktig för just den här klientgruppen? Vem kan gå PYC-utbildningen?   Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.    Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Sandra Melander Metodutvecklare, kognitions- och beteendevetare, Msc psykologi   För att lyssna på hela avsnitt 176 behöver du prenumerera på KBT-podden. Här kan du ta del av sammanfattning, gratismaterial mm: http://www.blienbattrebehandlare.se/176    KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB Kontakt: info@blienbattrebehandlare.se Klippning och redigering: "Teknikmillan"

Om Podcasten

Om hantverket att behandla psykisk ohälsa med kognitiv-beteendeterapi. Diskussioner, rollspel, intervjuer, boktips och frågor. För dig som vill bli en bättre behandlare. Värd: Lena Olsson-Lalor Leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för KBTarnas Grundläggande psykoterapiutbildning.