TFCO - Treatment Foster Care Oregon. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna Marshall och Cissi Green

Klipp från avsnitt 177. TFCO - Treatment Foster Care Oregon.   Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor Gäst: Anna Marshall och Cissi Green​ För att lyssna på hela avsnitt 177 behöver du prenumerera på KBT-podden.   Prenumerera här Vad är TFCO - Treatment Family Care Oregon? Vilka ungdomar får TFCO? Vilken roll har teamledaren, familjeterapeuten och familjehemsfamiljen? Vilken behandling får ungdomen och vilken behandling får hens familj? Vad menas med förstärkt familjehem och intensiv behandling? Hur ser upplägget för TFCO ut? Vad säger forskningen om TFCO?   Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.    Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Anna Marshall är leg.psykoterapeut, KBT samt lärare och handledare Cissi Green är socionom, familjeterapeut och handledare     Här kan du ta del av sammanfattning, gratismaterial och starta din prenumeration   KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB Kontakt: info@blienbattrebehandlare.se Klippning och redigering: "Teknikmillan" 

Om Podcasten

Om hantverket att behandla psykisk ohälsa med kognitiv-beteendeterapi. Diskussioner, rollspel, intervjuer, boktips och frågor. För dig som vill bli en bättre behandlare. Värd: Lena Olsson-Lalor Leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för KBTarnas Grundläggande psykoterapiutbildning.