Sjokk og traumer

Brått tap er en traumatisk opplevelse. Det er viktig å bearbeide traumene. Hvordan har traumene påvirket Mariann? Alt tolkes i lys av – ER DET FARLIG? Hun er hypersensitiv og er en soldat i krig. Stresshormonene herjer i kroppen hennes. Den minste uforutsigbarhet kan sette Mariann ut av spill. Hun er fryktstyrt. Mariann var i sjokk, og som regel utenfor toleransevinduet. Det handlet om å overleve. Roar hjelper Mariann med å redusere traumatiske symptomer og forklarer hvorfor de er normale.

Om Podcasten

Velkommen til podkasten «kjærlighetens pris» der sorg- og traumeterapeut Roar Dons sine kunnskapsbaserte erfaringer møter Marianns sorgarbeid som enke . Her i denne podkasten får du høre om temaer som skam, sårbarhet og smerte, men også selvaksept, mot og kjærlighet. Kjærlighetens pris er sorgen. Og sorg er kjærlighet som er hjemløs. Ingen sorg uten kjærlighet. Kjærlighetens pris er i bunn og grunn en kjærlighetshistorie, for det å sørge er selve manifestasjonen av å elske. Du kan kontakte oss på instagramkontoen: kjaerlighetenspris Eller: post@kjærlighetenspris.com