Hvordan oppskalere infrastruktur for nullutslippstransport? | Klimaoptimistene på Arendalsuka

Skipsfart og tungtransport står for en stor andel av våre klimagassutslipp og utviklingen for å avkarbonisere disse sektorene går altfor sakte.  I denne episoden kan du høre hvorfor det haster med å fase inn grønn infrastruktur, både for transport til havs og på land. Klimaoptimistene Jens Ulltveit-Moe og Erik Solheim møter Tone Wille, konsernsjef, Posten Norge, Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør, Ruter og Marianne Bergmann Røren, konsernsjef, Mesta.

Om Podcasten

Erik Solheim and Jens Ulltveit-Moe invite inspiring personalities from Norway and around the world to share their perspectives on climate solutions. A Podcast by Skift - Business Climate Leaders.