De långa tidsperspektiven

De långa tidsperspektiven. Ett avsnitt om magasin, riskhantering och bevarande av museisamlingar. I det här avsnittet kommer vi att prata om risker i samlingar. Hur identifierar och hanterar konservatorer dessa risker? Vi besöker konservatorerna Anna Adrian och Anna Javér som jobbar med ett spännande projekt i Göteborgs stad som handlar om att titta på och planera för en framtida samlokalisering av stadens museers samlingar i ett gemensamt magasin. I projektet har man funderat mycket på det här med risker och hur en bra byggnad ska se ut för att minimera hoten mot samlingarna i framtiden. Dessutom besöker vi Samlingsforum på Sörmlands museum i Nyköping i slutet på november 2019 där konservatorer från hela landet berättar om vilka risker de ser i sitt jobb och hur de hanterar dem. Det blir spännande nedslag från olika typer av museer och samlingar som visar den stora bredd i yrkeskunnande som konservatorer har och vilka olika utmaningar var och en står inför i sina respektive uppdrag. Intervjuade i det här avsnittet är: Anna Adrian, Anna Javér, Anna Stow, Camilla Hellbrink, Jonas Häggblom, Teresa Meske, Sofia Karlsson

Om Podcasten

Det här är podden för, om och med konservatorer. Den är till för dig som är konservator eller är intresserad av och vill veta mer om konservering. Vi kommer belysa aktuella kulturarvsfrågor utifrån konservatorers perspektiv och låta konservatorerna själva få höras.