Konserveringens dag 2020

Välkommen till ett podavsnitt för att uppmärksamma Konserveringens dag 2020!
 Syftet med Konserveringens dag är att uppmärksamma konservering och det viktiga arbetet konservatorer gör för att bevara vårt gemensamma kulturarv och säkerställa det för framtida generationer. Målet med dagen är att fler ska lära sig om yrket och förstå mer om de olika kunskapsområden som konservatorer verkar i. I det här avsnittet vill vi göra just det, att bredda bilden av vad en konservator gör och hur

Om Podcasten

Det här är podden för, om och med konservatorer. Den är till för dig som är konservator eller är intresserad av och vill veta mer om konservering. Vi kommer belysa aktuella kulturarvsfrågor utifrån konservatorers perspektiv och låta konservatorerna själva få höras.