Effektiv jobsøgning for dig med læsevanskeligheder

Kæmper du også med at læse og skrive? Eller kender du én, der har svært ved det? Det er ret sandsynligt, for 600.000 danskere har det svært med ord og bogstaver. Det kan også give udfordringer, når man skal søge jobs. Den teknologiske udvikling gør, at stadig flere job kræver læsning og skrivning på et vist niveau. Teknologien stiller mange og nye krav. Men omvendt kan teknologien også gøre det nemmere at læse og skrive på helt nye måder. IT-redskaber kan hjælpe med at gøre jobsøgningen mere overskuelig, hvis man har læsevanskeligheder. Krifa har søsat et projekt, der skal hjælpe ordblinde og folk med læsevanskeligheder med en bedre og mere effektiv jobsøgning. Hvordan du kommer godt i gang med din jobsøgning har projektkonsulent Javan Krarup de Medeiros nogle bud på i denne podcast. Medvirkende Javan Krarup de Medeiros, projektkonsulent i Krifa Tilrettelægger og vært: Bessie Rauff Tre gode fif 1. Tag ansvar for din jobsøgning og tænk positivt om dig selv 2. Find de hjælpemidler som kan hjælpe dig, fx læse-op-funktioner og stavekontrol 3. Få altid nogen til at læse din ansøgning igennem inden du sender den. Links Test din læsning på www.selvtest.nu Læs mere om, hvordan du får hjælp til ordblindhed på www.hto.nu Få inspiration og bliv klogere på ordblindhed på https://etlivsomordblind.dk/ Ordblinde/dysleksiforeningen kan give dig gode råd til hjælpemidler og viden om ordblindhed på https://www.ordblindeforeningen.dk/ Highligts [1:18] Javan fandt først ud af, at han var ordblind, da han var 38 år. [2:38] Javan var på arbejdsmarkedet i mange år før han indså han var ordblind. I begyndelsen skjulte han det fordi han synes det var skamfuldt ikke at kunne stave og læse lige så godt som andre, men tilsidst måtte han tale med sin arbejdsgiver om læsevanskelighederne. [6:12] At være ordblind eller have læsevanskeligheder gør det ekstra hårdt at søge jobs og ikke mindst finde frem til relevante jobs og få skrevet nogle gode ansøgninger. [7:10] Det er vigtigt, at du forholder dig til, hvilke læse og skrivekrav der er til stillingen, så du ikke får søgt et job, som du hurtigt løber surt i. [7:56] Vi har alle forskellige kompetencer. Det er vigtigt, at du beskriver dig selv i en jobansøgning ud fra de kompetencer og evner du har. [9:16] Som ordblind skal du finde kompenserende strategier, når du søger job. Husk at bruge teknologier, der er indbygget i computer og smartphones til at få læst tekster op, så du ikke bruger alle kræfter på at læse dig igennem teksterne. [13:03] Når du laver ansøgninger, så genbrug ord og sætninger fra jobannoncen i din ansøgning, så sparer du energi på at formulere dine sætninger og samtidig bruge det sprog som virksomheden bruger. [14:23] Synes man det er svært at få skrevet ansøgninger, så brug dit netværk til at få anbefalinger og ideer til, hvilke virksomheder, som kunne stå og mangle dine kompetencer. [15:44] Måske man synes, det er pinligt at bede A-Kasse eller Jobcenter om hjælp. Men det er ikke optimalt, for man kan få meget stor hjælp fx til at få feedback og workshops, som understøtter jobsøgningen. [17:48] Ordblindhed er i funktionsnedsættelseslovgivningen. Den giver fortrinsret for ordblinde ift. At blive kaldt til samtale. Det gælder især offentlige stillinger. [20:00] Hvornår og hvordan skal du fortælle om dine læsevanskeligheder til en måske kommende arbejdsgiver? Du skal være positiv og være klar til at møde en barriere hos arbejdsgiveren. [21:55] Der er tre modeller ift. Hvornår du fortæller det; du siger det med det samme, du konkluderer selv inden for prøveperioden eller du fortæller det aldrig, fordi din ordblindhed ikke har betydning for din jobløsning. [23:39] Hvis du er i tvivl om du er ordblind kan VUC hjælpe dig med gratis test og undervisning. [24:40] Tre gode råd; 1. Hav en positiv tilgang. 2. Find de rigtige teknologier som kan hjælpe dig. 3. Få altid læst korrektur.

Om Podcasten

Podcast by Krifa