31 - Multigenerationell församling.

Manuel och Joel samtalar om och svarar på en lyssnarfråga om multigenerationell församling. Är det möjligt att förena alla åldrar i kyrkan? Behöver det finnas kyrkor som är inriktade på en viss generation? Varför säger Joel att alla är lagom missnöjda i...

Om Podcasten

Kyrksnack - en podcast i gränsen mellan kyrka och samhälle. Joel Backman och Manuel Henriquez samtalar om aktuella frågor som rör den kristna tron och samhället i stort. Joel Backman är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna och en av författarna till boken "Guds nåd sådan den verkligen är." Manuel Henriquez är pastor i Solna Pingstförsamling.