Till podcasten

Småplock 02 om rättshaverister - Lågaffektiva podden

Avsnittet publicerades: 1/21/2019

Här kommer ett nytt och kort avsnitt där jag pratar med psykolog Bo Hejlskov Elvén om begreppet rättshaveri och de människor som brukar vara lite svåra för till exempel socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att bemöta. Där kan man lära mycket av lågaffektivt bemötande tycker vi. Och så försöker vi omformulera begreppet rättshaverist så att vi får mer förståelse för vad det faktiskt kan handla om.

Om podcasten

Lågaffektiv podd med psykologerna Terése Österholm och Axel Havelius från nätverket Lågaffektiva psykologer. Mycket om lågaffektivt bemötande och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Mycket om barn och vuxna som inte funkar som alla andra. Mest om hur vi ska få livet att gå runt - för alla! Välkommen att lyssna! Vi riktar oss till personal inom skola, vård och omsorg. Till föräldrar (och speciellt när man har barn som inte är som alla andra). Och till dig som tycker att folk är lite svåra att förstå sig på ibland.