Landet Podcast

#104 Bondens unika roll - om ekosystemtjänster

av Landet Podcast | Publicerades 3/25/2020

Biologisk mångfald, pollinerande insekter, kolinlagring, kulturlandskap och turism. Hur hänger de ihop? Alla ryms tillsammans med mycket annat i den unika roll bönder har i det som kallas ekosystemtjänster. Men hur ser förutsättningarna ut och vad behöver göras mer? Medverkande: Håkan Wahlstedt , Lantbrukare, Ordförande i Odling i balans Ola Jennersten, docent i zooekologi, WWF Pernilla Tidåker, universitetslektor, SLU

Om Podcasten

Podden bortom storstan med Sveriges landsbygder i fokus. Heta ämnen med engagerade och kunniga människor på 20 minuter. Landet produceras av Landsbygdsnätverket.