EP47 : มองเห็นแต่ปัญหาจึงเป็นปัญหา

ในปัญหาอาจมีโอกาสดีๆ ซ่อนอยู่ ลองมาหาคำตอบไปพร้อมกันนะคะ

Om Podcasten

เรื่องราวสาระดีๆมากมายที่จะมาพูดคุยสบายๆให้ใจเราดี