LIKEสาระ

EP49 : สายสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง

av LIKEสาระ | Publicerades 6/21/2020

เมื่อเราสามารถสร้างความเชื่อมั่น ให้กับลูกน้องของเราได้แล้ว การสร้างแรงจูงใจ การสื่อความ การสร้างทีมงาน และการสอนงาน รวมถึงบทบาทอื่นๆ ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ก็จะเป็นไปด้วยความสบายใจ...

Om Podcasten

เรื่องราวสาระดีๆมากมายที่จะมาพูดคุยสบายๆให้ใจเราดี