EP61 : ความสำคัญของข้อตกลง

ความสำคัญของข้อตกลงระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง จะเป็นอย่างไง วันนี้มาฟังกันค่ะ

Om Podcasten

เรื่องราวสาระดีๆมากมายที่จะมาพูดคุยสบายๆให้ใจเราดี