LIKEสาระ

EP62 : เมื่อทำงานให้คิดล่วงหน้า 1 Step เป็นอย่างน้อย

av LIKEสาระ | Publicerades 7/6/2020

การทำงานเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่คนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้  คนเราเมื่อทำงานจะได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้น ได้เห็นคุณค่าในตัวเอง  ในโลกของการทำงานสิ่งที่เราต้องมี คือทักษะความรู้ต่างๆ  ที่จะนำมาใช้ในการทำงาน ซึ่งบางอย่างก็ไม่มีในตำราเรียน  ต้องศึกษาและเรียนรู้เอาเองจากการทำงาน ถ้าเรามีการเตรียมพร้อมก่อนทำงาน ก็จะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น

Om Podcasten

เรื่องราวสาระดีๆมากมายที่จะมาพูดคุยสบายๆให้ใจเราดี