LIKEสาระ

EP64 : ความไม่มีคือต้นทุนชั้นดีของความคิดสร้างสรรค์

av LIKEสาระ | Publicerades 7/8/2020

เราจะมาเติมต้นทุนของเรา ด้วยใจของเราไปพร้อมกันค่ะ

Om Podcasten

เรื่องราวสาระดีๆมากมายที่จะมาพูดคุยสบายๆให้ใจเราดี