John Dohlsten, doktor inom idrottsvetenskap. Set 1: Tidig specialisering

I två specialavsnitt gästar John Dohlsten podden. John är doktor inom idrottsvetenskap och har många års erfarenhet inom tränarutveckling, ledarskap och föreningsidrott. Sin egen idrottsbakgrund ligger främst inom fotbollen, men han har forskat både inom lag och individuell idrott. Johns avhandling, som publicerades 2020, handlar om hållbar elitidrott och elittränares utveckling.  John är idag programansvarig på Göteborgs universitet och undervisar i Sports Coaching programmet och Specialidrottslärarprogrammet. Han är dessutom med och driver podden "En podd för tränare".   I det här första avsnittet pratar vi om tidig specialisering: - vad innebär tidig specialisering? - är allsidig träning viktigt i tidiga åldrar? - hur är en förälder stöttande på bästa sätt? - positiva och negativa sidor av att tidigt välja en förstaidrott - hur skiljer det sig mellan idrotter? I nästa avsnitt avhandlar vi selektering ihop med John Dohlsten.

Om Podcasten

Linus på baslinjen är en intervjupodd med fokus på svensk tennis. En ny gäst i varje avsnitt där samtalet inriktas på gästens ett, eller några, av gästens specialistområden. Besök www.linuspabaslinjen.com för fler reportage, intervjuer eller videos. Kontakta mig gör man bäst via linus.se.eriksson@gmail.com