More than a basketball player | Brooke McCarty-Williams

Vi sätter oss ned med Brooke McCarty-Williams, spelare i Luleå Basket, för att prata om hur det går till att välja rätt college, elitidrotta efter att ha fött barn, och att ge tillbaka till sporten som fostrat en.We are joined by Brooke McCarty-Williams, player for Luleå Basket, to have a conversation about how to choose the right college, playing professional basketball after having a baby, and to give back to the sport that has raised you. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Om Podcasten

Lockerroompodden är en plattform för viktiga samhällsfrågor som direkt eller indirekt påverkar och berör idrottspersonen och idrottsprestationen. Vi tar vid och fördjupar de samtal som redan sker mellan lagkamrater, på avbytarbänken, i omklädningsrummet, mellan motståndare och i media - med basket som gemensam nämnare.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.