We're talking about human beings | Fabio Jardine

Vi pratar med ingen mindre än Fabio Jardine, Ellens agent. Ett intressant avsnitt där han berättar om hur allt egentligen funkar och hur viktig relationen mellan agenter och spelare är.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Om Podcasten

Lockerroompodden är en plattform för viktiga samhällsfrågor som direkt eller indirekt påverkar och berör idrottspersonen och idrottsprestationen. Vi tar vid och fördjupar de samtal som redan sker mellan lagkamrater, på avbytarbänken, i omklädningsrummet, mellan motståndare och i media - med basket som gemensam nämnare.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.