Scrolla ner för att komma till sidan

S2E9 Made In: Anna Wejdemann

I dette afsnit har vi besøg af adoptionspsykolog, Anna Wejdemann, der selv er adopteret. I mange år har der manglet et sprog og konkrete værktøjer for adoptanter og adoptivforældre, fordi adoption ofte har mere med i bagagen end bare et barn fra den anden side af verden. Derfor er der sidenhen oprettet adoptionsforberedendekurser og PAS ordning (Post Adoptional Service), der har til formål at klæde adoptivforældrene godt på og sikre de bedst mulige vilkår for barnet.  Vi vender hele adoptionsforløbet, de forberende og efterfølgende kurser på vrangen, og snakker om, hvilke krav og forventninger der stilles til adoptivforældre i dag.  Derudover er det også muligt for adoptanter over 18 år at søge bevilling til adoptionpsykolog, dette søges via ankestyrelsen og har egen betaling på 100kr pt session. Anna Wejdemann taler ikke på vegne af ankestyrelsen, men som privatpraktiserende psykolog.

Om Podcasten

Made In er en podcast om adoption. Her vil vi gennem en række samtaler med adopterede, adoptivforældre og fagfolk forsøge at skabe et mere nuanceret billede af adoption og bidrage til snak og debat. For adoption er aldrig bare sort-hvidt. For henvendelser: podcast.madein@gmail.com