Elsa i Saajvoe-kungens rike, del 4: Boken

Saajvoe-kungen ändrade sig. Brevet räckte inte. Nu måste Elsa skriva en bok också, men hur ska hon klara det? Hon är ju bara 9 år!

Om serien Elsa i Saajvoe-kungens rike är en spännande och magisk berättelse om Elsa Laula som försöker rädda sin pappa och lillebror som hamnat i Saajvoe-kungens rike, nere under en sjö. Elsa Laula fanns på riktigt Berättelsen är en saga men Elsa Laula fanns på riktigt. Hon var en modig och viktig person som kämpade för samernas rättigheter under hela sitt liv. Saajvoe-världen I berättelsen träffar Elsa på Saajvoe-kungen som bor i ett eget rike. Saajvoe kan kanske enklast beskrivas som en slags parallell värld, där olika samiska heliga väsen, andar och mytologiska figurer bor. Saajvoe brukar uppfattas som en vacker, ljus plats, men det är svårt att vandra mellan världarna. Det var egentligen något som endast nåjder, samernas heliga kvinnor och män, klarade av. Saajvoe-folket ansågs vara mycket vackra, och deras renhjordar sades vara helt vita. Verklighet och saga vävs ihop Barnradions berättelse om Elsa Laula blandar element från samisk mytologi, samtidigt som den bygger på Elsa Laulas faktiska liv. På så sätt blir sagans Elsa både fiktiv, och verklighetsbaserad på samma gång. Samtidigt kan berättelsen kanske väcka tankar om att vara ung same idag. Precis som Elsa måste samiska barn leva i två världar - den samiska och den svenska - och det är inte alltid helt lätt.  100-årsjubileum I berättelsen skriver Elsa Laula både brev och böcker. Det gjorde hon i verkligheten också. Hon fick även till det första gemensamma samiska landsmötet i Trondheim 1917. I berättelsen kallas det för "mötet mellan fyra vindar". Det mötet firar 100-årsjubileum 2017.   Författare: Johan Sandberg Mcguinne och Anne Wuolab Skådespelare: Anna Åsdell Illustratör: Emma Fox Sandberg Producent: Emilia Traneborn, Barnradion

Om Podcasten

Berättelser för barn från de fem nationella minoritetsspråken. Ansvarig utgivare: Elle-Kari Höjeberg