Krönika: Kan Kina hota dollarns ställning?

Av MakroPodd

Avsnittet publicerades: 2/19/2019

Beskrivning

Johan Javeus avslutar sin miniserie om dollarns ställning som reservvaluta i världen. Han tittar på om euron eller renminbin kan kvalificera sig för att ta över dollarns dominas. Eller inte. Del 2 (av 2). Läs mer på https://research.sebgroup.com/macro-ficc/reports/190204121227

Om podcasten

Vår chefekonom Robert Bergqvist och hans expertkollegor på SEB diskuterar makroekonomi – analyser och farhågor kring trender som påverkar världen och dig. Innehållet i denna podd är baserat på uppgifter från källor som av Banken bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av podden uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av denna podd eller dess innehåll. Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering, mångfaldigande eller annan användning av denna podd får inte ske utan SEB:s medgivande.