"När kulturarv förstörs i Ukraina så uppfattas det som en kränkning på flera sätt"

Om Rysslands förhållande till Ukrainas världsarv. Kriget i Ukraina fortsätter och trycket ökar på dom som är kvar i landet. Samtidigt ökar också hoten mot kulturminnesvärda byggnader och en bärande del i kulturarvet är de gamla kyrkorna och klostren i Ukraina. Hör Elisabeth Schellekens Dammann, professor vid Uppsala Universitet som bland annat lett ett forskarnätverket om Kulturarv och etik, i fred och konflikt.Hör även en repris om lärarnas utsatthet i skolan, ett program som sändes i januari. Hör Björn Westerström, gymnasielärare i Malmö som blev dödshotad av en elev, något som påverkade hans sätt att undervisa. Kommentar från Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, om hot och våld mot lärare. Samtal mellan grundskoleläraren, författaren och tidigare läsambassadören Anne-Marie Körling om hennes erfarenheter och Christer Mattsson, lärare som forskar om våldsbejakande extremism och utbildar lärare, i egenskap av föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs Universitet.Programledare: Åsa Furuhagen och Thella Johnson (för lärarprogrammet)Producent: Anders Diamant

Om Podcasten

Människor och tro är P1:s livsåskådningsprogram om religion, identitet och politik. Ansvarig utgivare: Marie-Jeanette Löfgren