Samarbete över religionsgränser behövs i kriser

I krig och kriser prövas människors samarbetsförmåga, vilken roll kan religionen ha och hur ska de religiösa ledarna agera? I Järva i nordvästra Stockholm skrev nyligen företrädare för flera trossamfund på ett gemensamt upprop för att få människor som bor där att våga ta kontakt med polisen för att vittna. Vad kan de religiösa ledarna ha för inflytande i den här frågan?När den så kallade Backabranden inträffade i Göteborg 1998 dog 63 unga människor och det uppstod snabbt ett behov av ett samarbete mellan olika religiösa samfund. Hör om erfarenheterna från det och vilka lärdomar man kan dra.Ett program om hur samarbete över religionsgränserna både kan vara inspirerande men samtidigt en utmaning.röster i programmet: Sofia Camnerin, generalsekreterare i Sveriges Kristna råd och ledamot i Kyrkornas världsråd Fardosa Omar, verksamhetschef Rinkeby Folkets hus Petri Kinnunen, frikyrkopastor från Tenstakyrkan Nasir Ahmed Arif, imam i Aysha moskéen Diamant Salihu, reporter Sveriges Television Marika Palmdahl, präst i Göteborg Fuad Colic, imam i Göteborgprogramledare: Åsa Furuhagen producent: Anders Diamant reportrar: Lollo Collmar och Märta Kero

Om Podcasten

Människor och tro är P1:s livsåskådningsprogram om religion, identitet och politik. Ansvarig utgivare: Marie-Jeanette Löfgren