Eric Saade och Nilla Fischer

Eric älskar fotboll och Nilla älskar musik. Båda har tagit sig från små skånska orter ut i världen och upplevt nya förutsättningar i sina branscher.  Learn more about your ad choices. Visit podcastchoices.com/adchoices

Om Podcasten

I Spotifys podcast ‘Med på Noterna’ matchas artister ihop med en samtalspartner, för att lära känna varandra och artistens musik. Nytt avsnitt varje vecka.