262. Desinformation

I vilket Jesper och Erik gör en akademisk granskning av forskningsartikeln Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedish case.

Om Podcasten

Medieforskarna Erik Lindenius och Jesper Enbom, verksamma vid Umeå universitet, reflekterar över medierna och deras roll i samhället. Etablerades 2011.