Veromaailmassakin myllertää

Muuttuva maailma pitää huolen siitä, että verojen kanssa työskentely pysyy mielenkiintoisena. Maailman kanssa samaan tahtiin ovat muuttuneet veroasiantuntijalta vaadittavat kyvyt: Perinteinen kirjaviisaus ei enää riitä, vaan lisäksi pitää hallita uudet digitaaliset työkalut, sillä datan merkitys kasvaa koko ajan. Veroasiantuntijalle on myös eduksi osata puhua veroista kansankielellä ja siten tehdä niistä helposti lähestyttäviä. Toimenkuvissa on eroja riippuen siitä, työskenteleekö inhouse-roolissa vai konsulttina. Siinä missä inhouse-veroasiantuntija joutuu ottamaan laaja-alaisesti kantaa eri asioihin, verokonsultti pääsee usein erikoistumaan johonkin tiettyyn osa-alueeseen, jonka erityisosaamista konsultilta ostetaan. Nyt apua kaivataan esimerkiksi erilaisiin raportointivelvoitteisiin, sillä inhouse-vero-osastojen omat resurssit ovat monesti todella rajalliset.OECD:n BEPS-hankkeen tuloksena syntynyt ainutlaatuinen globaali Pilari 2 -sääntelykokonaisuus tulee muuttamaan koko verotuksen kenttää. Pilari 2 -direktiivin tavoitteena on, että kaikissa hankkeeseen sitoutuneissa maissa on käytössä sama efektiivinen viidentoista prosentin vähimmäisveroaste.  Näistä ja muista ajankohtaisista veroaiheista keskustelemassa:Marika Taponen, Head of Tax, SanomaErkki Tiitta, Head of Compliance  and Transformation, KPMG Oy Ab. Hostina Lotta Wilkman, International Development & Climate Finance Advisory, KPMG Oy Ab

Om Podcasten

KPMG Suomen Menestyksen ytimessä -podcastissa keskustelemme vaihtuvien vieraidemme kanssa ajankohtaisista liike-elämän aiheista, trendeistä, haasteista ja onnistumisista. Sukellamme yritysten toimintaan sisään pintaa syvemmälle ja kuulemme, kuinka he ovat selvinneet haastavista tilanteista takaisin menestyksen polulle. Podcastin hosteina toimii KPMG:n asiantuntijat Lotta Wilkman ja Julia Jääskeläinen. KPMG Oy Ab on Suomen johtavia asiantuntijaorganisaatioita, joka tarjoaa liikkeenjohdon konsultointia, yritysjärjestelypalveluja sekä tilintarkastus-, vero- ja lakipalveluja. https://home.kpmg/fi/fi/home.html