Försvaret av Södertäljes inlopp

Fredrik Eriksson och Piotr Wawrzeniuk gör en dagsutflykt till Mörkö och Södertörn. I denna del av podcastserien om kustbefästningarnas och kustartilleriets historia berättar den höglärde Eriksson om hur försvaret av inloppet till Södertälje organiserades över tid.

Om Podcasten

Försvarshögskolans militärhistoriker och deras gäster samtalar om krig och samhälle.