Operation Barbarossa: en introduktion

I denna engelskspråkiga podcast berättar vår danske militärhistoriske släktning professor Niels Bo Poulsen från Försvarsakademiet bland annat om det sovjetisk-nazityska strategiska partnerskapet 1939-1941, och om Wehrmachts och Röda arméns kvalitéer. Niels Bo förklarar de sovjetiska motgångarna i krigets tidiga skede, väljer 1941 års viktigaste slag och förklarar hur det influerade den vidare krigsutvecklingen.

Om Podcasten

Försvarshögskolans militärhistoriker och deras gäster samtalar om krig och samhälle.