Stormaktskriget i 1980-talets populärkultur

Fredrik Eriksson berättar om sammanblandningen av populära och militära föreställningar om ett stormaktskrig hos det kollektiva Väst och i Sverige under en tid när kalla kriget blev betydligt kallare i början av 1980-talet, och framtidsutsikterna tycktes bara bli blekare och blekare.

Om Podcasten

Försvarshögskolans militärhistoriker och deras gäster samtalar om krig och samhälle.