Svenska flottan 500 år

Lars Ericson Wolke gör nedslag vid olika tidspunkter i svenska flottans 500-åriga historia för att illustrera dess uppgifter och insatser under denna långa tid. Lars bistås av Piotr Wawrzeniuk som sin vana trogen är väldigt nyfiken.

Om Podcasten

Försvarshögskolans militärhistoriker och deras gäster samtalar om krig och samhälle.