Tröskeleffekt Sverige 1939-1943: storpolitik, påverkan och "manöverförmåga"

Fredrik Eriksson berättar om hur den politiska och militära dimensionen användes av Sverige för att skapa tröskeleffekt under kritiska krigsår. I fokus är åren 1940-1942, när hotbilden var som mest akut.

Om Podcasten

Försvarshögskolans militärhistoriker och deras gäster samtalar om krig och samhälle.