minPensionsPodden

Ep 91: Verktyget som hjälper dig att gå i pension - med Erik Ferm, Pensionsmyndigheten

av minPensionsPodden | Publicerades 6/14/2019

Valen man gör inför pensionen påverkar ekonomin resten av livet. Men systemen är krångliga och det är svårt att göra medvetna val. Därför fick Pensionsmyndigheten regeringens uppdrag att ta fram ett verktyg för att hjälpa den blivande pensionären att förstå de ekonomiska konsekvenserna av sina val. Tillsammans med pensionsbolagen och Pensionsmyndigheten har hjälpverktyget Uttagsplaneraren arbetats fram på minPension. Men blir det det som det var tänkt? Kommer Uttagsplaneraren att täcka individens behov inför pensioneringen?

Om Podcasten

Hur mycket pengar du kommer att ha som pensionär avgörs under arbetslivet. Vardagsbesluten idag avgör ditt pensionärsliv imorgon. Om det och om annat som påverkar din pension pratar vi i minPensionsPodden, ofta tillsammans med en spännande gäst. Observera att gästernas åsikter inte alltid går i linje med minPensions officiella ståndpunkter.