Možemo samo da se slikamo

MSDSS S01E01

av Možemo samo da se slikamo | Publicerades 10/31/2019

Prva emisja u kojoj vam se predstavlja MSDSS ekipa. Bojana, Tamara, Dule i Dušan sa 4 teme i 4 debate u 60 min ( malo manje za prvi put)

Om Podcasten

Bojana, Tamara i dva Dušana. Četiri teme, četiri debate za 60 minuta