MSB

Totalförsvar förr och nu

av MSB | Publicerades 5/14/2018

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det hot mot vår säkerhet och självständighet. De hoten har sett väldigt olika ut och varit olika stora genom åren. Följ med på en tidsresa i Sveriges militära och civila försvarshistoria - och lär dig mer om hur totalförsvaret byggs upp idag. Vad kan du själv bidra med om det blir krig?

Om Podcasten

En podcast som främst vänder sig till allmänheten med syftet att öka kunskaperna om samhällsskydd samt din egen säkerhet och beredskap.