Episode 1: Å beskrive verden med tall

Hvordan bør man gå fram når man skal beskrive verden med tall? Hva er gode måter å oppsummere tall på, og hva er mindre gode måter? Jo Røislien snakker med fysiker og vitenskapsformidler Andreas Wahl om lønn, kulhet og verdien av et kritisk blikk på hvor tallene kommer fra og hvordan de presenteres. Ekspertpanelet forklarer univariat analyse og beskrivende statistikk.   Du finner transkripsjon av episoden her (pdf, åpnes i nytt vindu).

Om Podcasten

Podcaster og forelesninger fra Universitetet i Stavanger - UiS. Podcasts and lectures from UiS, University of Stavanger Norway