Episode 7: Fra en til to til mange.

Selv om det å avdekke om det er en sammenheng mellom to – og bare to – fenomener i verden eller ikke, er en av hjørnesteinene i statistisk analyse, er verden gjerne ikke så enkel. Jo Røislien snakker med kjemiker og vitenskapsformidler Aleksander Sandtorv om å kose seg på kjemilaben, opera, og om det å studere sammenhengen mellom mange ting på en gang. Ekspertpanelet forklarer statistiske modeller og regresjonsanalyse. Du finner transkripsjon av episoden her (pdf, åpnes i nytt vindu).

Om Podcasten

Podcaster og forelesninger fra Universitetet i Stavanger - UiS. Podcasts and lectures from UiS, University of Stavanger Norway