NAV StudioN

Det Gemensamma, del 2

av NAV StudioN | Publicerades 4/13/2020

I världens modernaste land... Ju större oberoende - desto större frihet - desto större ensamhet - desto större ... ?? Ja, hur ser cirklarna ut? Hur ska vi förklara att vi verkar ha det mycket bättre än vi mår just nu? Är vi på rätt väg eller håller något på att gå förlorat? Har vi dom institutioner och regelverk vi behöver för att ta oss till en morgondag i balans med de levande systemen? Har vi tilliten, nyfikenheten, språket och arenorna för att dela frågorna tillsammans?Välkomna till en kväll där alla dessa perspektiv ska få stort utrymme... Vi gästas av Joel Halldorf, Per Johansson och Eric Schüldt Joel kommer inleda med ett inspel/betraktelse över temat. Därefter kommer Eric och Per föra ett samtal inspirerat av Joels tankar men också involvera historiska och mytologiska perspektiv i linje med de dialoger de skapar i Pod-serien Myter & Mysterier.

Om Podcasten

NAV Sweden driver och utvecklar en öppen infrastruktur med nätverk och mötesplatser för Hållbar Samhällsutveckling, Innovation och Lärande. Tillsammans med partners från myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle skapas gränsöverskridande samspel runt samhällets gemensamma utmaningar.