NAV StudioN

Living in a world of complexity - del 1

av NAV StudioN | Publicerades 4/13/2020

Living in a world of Complexity, Uncertainty and Disruption Tre perspektiv på världen möts i en dialog kring att leva och vara människa i en tid som allt mer präglas av komplexitet, osäkerhet och störningar

Om Podcasten

NAV Sweden driver och utvecklar en öppen infrastruktur med nätverk och mötesplatser för Hållbar Samhällsutveckling, Innovation och Lärande. Tillsammans med partners från myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle skapas gränsöverskridande samspel runt samhällets gemensamma utmaningar.